Týždenné zamyslenie rabína Barucha Myersa k sviatku Sukkot

Vojna "Gog a Magog" - odkaz pre nás.

Ďalšie príspevky

Príbeh o ukradnutých požehnaniach
Príbeh o ukradnutých požehnaniach
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 170
Týždenná paraša Chajej Sara 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Chajej Sara 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 169
Týždenná paraša Vajera 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Vajera 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 168
Nový štart
Nový štart
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 167
Otvorme sa duchovným zážitkom
Otvorme sa duchovným zážitkom
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 165
Týždenné zamyslenie Jom Kipur hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenné zamyslenie Jom Kipur hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 164
O dobrých skutkoch
O dobrých skutkoch
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 163
Rabínska múdrosť: Šana Tova!
Rabínska múdrosť: Šana Tova!
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 162
Rabínska múdrosť: návrat strateného predmetu
Rabínska múdrosť: návrat strateného predmetu
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 161
Rabínska múdrosť: 9. september - Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
Rabínska múdrosť: 9. september - Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 160
Týždenná paraša Elul 5782 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Elul 5782 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 159
Týždenná paraša Ejkev hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Ejkev hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 158
Týždenná paraša Devarim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Devarim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 157
Týždenná paraša Rosh Chodesh hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Rosh Chodesh hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 156
Týždenná paraša Pinchas hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Pinchas hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 155
Rabínska múdrosť: začínajú Drei wochen alebo 3 týždne
Rabínska múdrosť: začínajú Drei wochen alebo 3 týždne
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 154
Rabínska múdrosť: uzatvorenie kruhu s kantorom Jaakovom Motzenom
Rabínska múdrosť: uzatvorenie kruhu s kantorom Jaakovom Motzenom
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 153
Rabínska múdrosť: Spomienka na Rebbeho
Rabínska múdrosť: Spomienka na Rebbeho
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 152