Týždenná paraša Vajigaš 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa

Jocheved: kľúčová osoba, ktorá sa spájala exil a vykupenie.

Ďalšie príspevky

Rabínska múdrosť: život bez viery, viera bez života neexistujú
Rabínska múdrosť: život bez viery, viera bez života neexistujú
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 183
Týždenná paraša Bo 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Bo 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 182
Vďačnosť
Vďačnosť
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 181
Vykúpenie
Vykúpenie
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 180
Posledná parša 1. Mojžišovej knihy
Posledná parša 1. Mojžišovej knihy
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 179
Jozef a jeho bratia
Jozef a jeho bratia
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 171
Chakukový zázrak z Norimbergu
Chakukový zázrak z Norimbergu
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 176
Potrebujeme svetlo
Potrebujeme svetlo
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 171
Chanukové svetlo v Buchenwalde
Chanukové svetlo v Buchenwalde
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 173
O zázraku
O zázraku
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 172
Týždenná paraša Vajejce 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Vajejce 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 172
O modlitbe
O modlitbe
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 171
Príbeh o ukradnutých požehnaniach
Príbeh o ukradnutých požehnaniach
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 170
Týždenná paraša Chajej Sara 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Chajej Sara 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 169
Týždenná paraša Vajera 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Vajera 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 168
Nový štart
Nový štart
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 167
Týždenné zamyslenie rabína Barucha Myersa k sviatku Sukkot
Týždenné zamyslenie rabína Barucha Myersa k sviatku Sukkot
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 166
Otvorme sa duchovným zážitkom
Otvorme sa duchovným zážitkom
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 165