Týždenná paraša Jitro 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa

Čo sa vlastne stalo pri hore Sinaj?

Ďalšie príspevky

Sila požehnania
Sila požehnania
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 202
Šavuot
Šavuot
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 201
O konvertovaní
O konvertovaní
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 200
Týždenná paraša Mecora 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Mecora 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 199
O čase
O čase
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 198
Siedmy deň Pesachu
Siedmy deň Pesachu
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 197
O význame sviatku Pesach
O význame sviatku Pesach
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 196
Pred Pesachom
Pred Pesachom
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 195
O dialógu
O dialógu
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 193
O živote po smrti
O živote po smrti
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 192
Týždenná paraša Purim 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Purim 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 191
Šabat zachor!
Šabat zachor!
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 190
O dobročinnosti a charite
O dobročinnosti a charite
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 189
Drž sa ďaleko od lži
Drž sa ďaleko od lži
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 188
O estetike
O estetike
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 186
Týždenná paraša Tu Bišvat 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Tu Bišvat 5783 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 184
15. deň v mesiaci Švat
15. deň v mesiaci Švat
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 184
Rabínska múdrosť: život bez viery, viera bez života neexistujú
Rabínska múdrosť: život bez viery, viera bez života neexistujú
Rabínska múdrosť sezóna 2023 : ep 183