Týždenná paraša Emor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa

Prikázanie z Tóry a výchova - radosť pre dospelých i pre deti

Ďalšie príspevky

Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 151
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 150
Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 149
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 148
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 147
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 146
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 145
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 144
Rabínska múdrosť: vojna a mier
Rabínska múdrosť: vojna a mier
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 142
Týždenná paraša Kedošim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Kedošim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 140
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 29.04.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 29.04.
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 139
Týždenná paraša Acharej hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Týždenná paraša Acharej hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 138
Rabínska múdrosť: pravdu, pravdu prenasledujte a hľadajte
Rabínska múdrosť: pravdu, pravdu prenasledujte a hľadajte
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 137
Rabínska múdrosť: pesachový seder
Rabínska múdrosť: pesachový seder
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 136
Rabínska múdrosť: pomáhať jeden druhému
Rabínska múdrosť: pomáhať jeden druhému
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 135
Rabínska múdrosť: začína mesiac Nisan
Rabínska múdrosť: začína mesiac Nisan
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 134
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 25.03.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 25.03.
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 133
Týždenná paraša Šemini hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Týždenná paraša Šemini hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 132