Týždenná paraša Elul 5782 hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa

Elul: mesiac duchovného ročného zúčtovania.

Ďalšie príspevky

Rabínska múdrosť: Šana Tova!
Rabínska múdrosť: Šana Tova!
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 162
Rabínska múdrosť: návrat strateného predmetu
Rabínska múdrosť: návrat strateného predmetu
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 161
Rabínska múdrosť: 9. september - Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
Rabínska múdrosť: 9. september - Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 160
Týždenná paraša Ejkev hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Ejkev hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 158
Týždenná paraša Devarim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Devarim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 157
Týždenná paraša Rosh Chodesh hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Rosh Chodesh hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 156
Týždenná paraša Pinchas hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Pinchas hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 155
Rabínska múdrosť: začínajú Drei wochen alebo 3 týždne
Rabínska múdrosť: začínajú Drei wochen alebo 3 týždne
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 154
Rabínska múdrosť: uzatvorenie kruhu s kantorom Jaakovom Motzenom
Rabínska múdrosť: uzatvorenie kruhu s kantorom Jaakovom Motzenom
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 153
Rabínska múdrosť: Spomienka na Rebbeho
Rabínska múdrosť: Spomienka na Rebbeho
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 152
Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 151
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 150
Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 149
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 148
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 147
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 146
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 145
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 144