Týždenná paraša Bo hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa

Exodus- historický, aj osobný.

Ďalšie príspevky

Týždenná paraša Ejkev hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Ejkev hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 158
Týždenná paraša Devarim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Devarim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 157
Týždenná paraša Rosh Chodesh hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Rosh Chodesh hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 156
Týždenná paraša Pinchas hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Pinchas hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 155
Rabínska múdrosť: začínajú Drei wochen alebo 3 týždne
Rabínska múdrosť: začínajú Drei wochen alebo 3 týždne
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 154
Rabínska múdrosť: uzatvorenie kruhu s kantorom Jaakovom Motzenom
Rabínska múdrosť: uzatvorenie kruhu s kantorom Jaakovom Motzenom
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 153
Rabínska múdrosť: Spomienka na Rebbeho
Rabínska múdrosť: Spomienka na Rebbeho
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 152
Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 151
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 150
Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 149
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 148
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 147
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 146
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 145
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 144
Týždenná paraša Emor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Emor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 143
Rabínska múdrosť: vojna a mier
Rabínska múdrosť: vojna a mier
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 142
Týždenná paraša Kedošim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Kedošim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 140