Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa

Cesta od Sinaja: aj vtedy platí, že "šla pred nimi archa Pánovej zmluvy."

Ďalšie príspevky

Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Šlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 151
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť: význam mena
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 150
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť: o osude
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 148
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť: Šavuot a jeho 2 významy
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 147
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť: Šavuot a 7 vlastností
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 146
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Bechutotaj hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 145
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť: 33. deň Lag BaOmer
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 144
Týždenná paraša Emor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Emor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 143
Rabínska múdrosť: vojna a mier
Rabínska múdrosť: vojna a mier
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 142
Týždenná paraša Kedošim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Kedošim hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 140
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 29.04.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 29.04.
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 139
Týždenná paraša Acharej hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Týždenná paraša Acharej hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 138
Rabínska múdrosť: pravdu, pravdu prenasledujte a hľadajte
Rabínska múdrosť: pravdu, pravdu prenasledujte a hľadajte
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 137
Rabínska múdrosť: pesachový seder
Rabínska múdrosť: pesachový seder
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 136
Rabínska múdrosť: pomáhať jeden druhému
Rabínska múdrosť: pomáhať jeden druhému
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 135
Rabínska múdrosť: začína mesiac Nisan
Rabínska múdrosť: začína mesiac Nisan
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 134
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 25.03.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 25.03.
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 133
Týždenná paraša Šemini hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Týždenná paraša Šemini hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myers
Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 132