Príhovor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa k sviatku Jom Kippur - יום כיפור

Ďalšie príspevky

Nový rok 5782 - príhovor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Nový rok 5782 - príhovor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
4 min Rabínska múdrosť pred 2 týždňami
Týždenná paraša Ki Tavo hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Ki Tavo hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
8 min Rabínska múdrosť pred 3 týždňami
Týždenná paraša Elul hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Elul hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
7 min Rabínska múdrosť pred mesiacom
Týždenná paraša Vaetchanan hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Vaetchanan hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
4 min Rabínska múdrosť pred mesiacom
Rabínska múdrosť: Tiša Be-Av
Rabínska múdrosť: Tiša Be-Av
7 min Rabínska múdrosť pred 2 mesiacmi
Týždenná paraša Matot Masej hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Matot Masej hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
7 min Rabínska múdrosť pred 2 mesiacmi

Partneri