Brejšit - týždenná parša hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa

Nový svet, nový človek, každý deň, každá chvíľa.

Ďalšie príspevky

Týdenní zamyšlení rabína Sidona 26.11.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 26.11.
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 101
Rabínska múdrosť: Čierny piatok
Rabínska múdrosť: Čierny piatok
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 100
Týždenná paraša Vajišlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Vajišlach hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 99
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 18.11.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 18.11.
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 98
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 12.11.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 12.11.
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 97
Rabínska múdrosť: Vajece
Rabínska múdrosť: Vajece
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 96
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 04.11.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 04.11.
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 95
Týždenná paraša TOLDOT hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša TOLDOT hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 94
Týždenná paraša Chajej Sara hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Chajej Sara hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 93
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 29.10.2021
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 29.10.2021
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 93
Týdenní zamyšlení rabína Sidona: Paraša Vajecha
Týdenní zamyšlení rabína Sidona: Paraša Vajecha
Rabínska múdrosť sezóna 2021 : ep 91
Týždenná paraša Vajera hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Týždenná paraša Vajera hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa
Rabínska múdrosť sezóna 2021
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 14.10.
Týdenní zamyšlení rabína Sidona 14.10.
Rabínska múdrosť sezóna 2021
Rabínska múdrosť: O obriezke
Rabínska múdrosť: O obriezke
Rabínska múdrosť sezóna 2021
Týždenná parša Noach
Týždenná parša Noach
Rabínska múdrosť sezóna 2021
Simchat Tora 5782
Simchat Tora 5782
Rabínska múdrosť sezóna 2021
Príhovor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa ku sviatku Sukkot
Príhovor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa ku sviatku Sukkot
Rabínska múdrosť sezóna 2021
Príhovor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa k sviatku Jom Kippur - יום כיפור
Príhovor hlavného rabína ŽNO BA Barucha Myersa k sviatku Jom Kippur - יום כיפור
Rabínska múdrosť sezóna 2021