O nás

česko-slovenská židovská televízia

Tachles znamená "k veci". Ten výraz poznáme, ale aj nepoznáme všetci. Tachles je z hebrejčiny - tachlit - zmysel, účel. Tachles označuje aj výkon, čosi významné. Tachles je stred, srdce, podstata, meritum veci. Takže prejdime k jadru veci: budeme hovoriť, počúvať, písať, čítať. To všetko, aby sme si rozumeli a aby sme robili svet lepším.

Tachles sa snaží zaplniť informačnú dieru v Česku a na Slovensku. Tachles prináša divákom a čitateľom informácie z domova, zahraničia, kultúry, histórie, náboženstva a otvára aj témy, ktoré trápia židovskú komunitu.

Tachles TV slúži vzájomnému poznávaniu kultúr a otvára dvere zavretých komnát. Ukazuje, že nie sú tajomné, ale zaujímavé a inšpirujúce. Tachles hľadá fakty a súvislosti. Tachles ruší kultúrne a náboženské stereotypy a snaží sa o vzájomné zbližovanie a spolužitie židovskej aj nežidovskej obce.

Online magazín TACHLES v spolupráci s Delet.sk otvára dvere do židovského sveta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Publikuje správy, reportáže, reporty, recenzie, komentáre, ktoré sú spojené s históriou židovskej komunity, ale aj súčasnosťou.

ISSN: ISSN 2730-048X
Periodicita: mesačník
Redakčná rada: Michael Szatmary, Pavol Miller, Robert Haas, Tomáš Stern, Martin Šmok, Sandra Polovková

Vydavateľ:
TACHLES
Kozia 609/18, 811 03 Bratislava, Slovensko
25.02.2021, Ministerstvo vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-61049
IČO: 53581962
DIČ: 2121622547

Redakčná rada

Pavol Miller
Pavol Miller
Uznávaný obchodný a marketingový manažér, ktorý má za sebou 24-ročnú kariéru v seniorskych pozíciách na medzinárodnom mediálnom trhu vrátane HBO CEE, UPC Broadband Slovakia, ducktv, TVIQ Channel, FTV Prima a TV JOJ.
Mediálny expert v oblasti televízneho programingu, budovania a prevádzky digitálnych online platforiem a exekutívy televíznych programových služieb.
Martin Šmok
Martin Šmok
Pôsobí v správnych radách Židovského múzea v Prahe a Lindat /
Clariah-CZ (predtým Lindat-Clarin), českého centra pre certifikované ukladanie
dát a služby spracovania prirodzeného jazyka pre digitálne humanitné vedy.
OpenEye, z.s.
Predseda českej NGO venované primárnemu historickému výskumu a tvorbe
výučbových programov založených na svedectvách využívajúcich súčasný
priestorový kontext na prepojenie histórie učebníc s miestami každodenného
života dneška.
Michael Szatmary
Michael Szatmary
Narodil sa v polovici sedemdesiatych rokov a po ukončení gymnázia odišiel žiť do Izraela, kde neskôr študoval politológiu a medzinárodné vzťahy na univerzite v Haife. Magisterský titul získal na Trnavskej univerzite. Svoje profesionálne zručnosti uplatnil v žurnalistike a médiách. Pracoval v reklame a PR a neskôr 12 rokov v televíznych spravodajstvách TA3 a Markíze. Keďže bol všade nenahraditeľný, nemal šancu kariérne postúpiť vyššie a tak sa rozhodol odísť na voľnú nohu a naplniť svoj sen - a to stať sa moderátorom a stand-up komikom.
Robert Haas
Robert Haas
Skúsený televízny profesionál. V súčasnosti pracuje ako redaktor publicistiky | RTVS | Košice. Vyrába a strihá publicistické reportáže a dokumenty do relácií REGINA, AHOJ SLOVENSKO, NECELEBRITY, ORIENTÁCIEM. V minulosti pôsobil aj ako šéfeditor spravodajstva pre východné Slovensko | RTVS | Košice kde editoval spravodajské relácie a manažoval tím regiónálnych spravodajcov pre spravodajstvo RTVS.
Jana Keeble
Jana Keeble
Prodekanka pre zahraničie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, Projektová manažérka ŽNO Bratislava. Spolupracuje pri tvorbe, propagácii a financovaní slovenských študentských filmov a koprodukcií.
Sandra Polovková
Sandra Polovková
Sandra je absolventkou Divadelnej fakulty na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Spolupracovala so Slávou Daubnerovou, s Divadlom Pôtoň, s divadlom NOMANTINELS a s divadlom SkRAT. V Národnom osvetovom centre v Bratislave pôsobila 2 roky ako riaditeľka festivalu Scénická žatva. Založila a realizuje festival Ochotníci v Bratislave.
S Post Bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Svoje skúsenosti s umením využíva pri tvorbe obsahu programov Post Bellum, ktoré dostávajú medzi verejnosť témy modernej histórie.

Od novembra 2021 spolupracuje s TACHLES

Kontakt

Tachles TV